Editorial Board

The Editorial Board of “Space of Theory”

Chief editor

prof. zw. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznan, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

Editorial Secretaries

prof. UAM dr hab. Irena Górska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznan, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznan, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

Editorial Committee

prof. zw. dr hab. Stanisław Balbus, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Poland

prof. dr hab. Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Poland

prof. dr hab. Bogdana Carpenter, University of Michigan, Ann Arbor, USA

prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznan, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

prof. dr hab. Magdalena Popiel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Poland

dr Wojciech Sztaba, Ludwigsburg, Germany

prof. zw. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

prof. dr hab. Giovanna Tomassucci, Uniwersytet in Piza, Italia

prof. Paul Allain, University of Kent, Canterbury, Kent, Great Britain

prof. zw. dr hab. Seweryna Wysłouch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznan, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

Language editors

prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland

mgr Marzena Ledzion-Markowska, Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM, Poznań, Poland

Statistical editor

dr hab. Piotr Zwierzykowski, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Poznan, Poland

Total Page Visits: 1390 - Today Page Visits: 1
Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.