Redakcja

Skład Redakcji „Przestrzeni Teorii”

Redaktor Naczelna

prof. zw. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Zastępczyni Redaktor Naczelnej

prof. UAM dr hab. Irena Górska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarze Redakcji

dr Monika Błaszczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Komitet Redakcyjny

prof. Paul Allain, University of Kent, Canterbury, Kent, Wielka Brytania

prof. dr hab. Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

prof. dr hab. Bogdana Carpenter, University of Michigan, Ann Arbor, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

prof. dr hab. Magdalena Popiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

dr Wojciech Sztaba, Ludwigsburg, Niemcy

prof. zw. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Giovanna Tomassucci, Uniwersytet w Pizie, Włochy

prof. UJ dr hab. Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

prof. zw. dr hab. Seweryna Wysłouch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. UJ dr hab. Andrzej Zawadzki,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Balbus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Polska

prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii  Polskiej i Klasycznej, Polska

Redaktorzy językowi

prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

mgr Marzenna Ledzion-Markowska, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Polska

Redaktor statystyczny

dr hab. Piotr Zwierzykowski, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Polska

Total Page Visits: 365 - Today Page Visits: 1
Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.