Redakcja

Skład Redakcji „Przestrzeni Teorii”

Redaktor naczelna

prof. zw. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarze Redakcji

prof. UAM dr hab. Irena Górska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Komitet Redakcyjny

prof. zw. dr hab. Stanisław Balbus, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Polska

prof. dr hab. Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Polska

prof. dr hab. Bogdana Carpenter, University of Michigan, Ann Arbor, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Magdalena Popiel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Polska

dr Wojciech Sztaba, Ludwigsburg, Niemcy

prof. zw. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

prof. dr hab. Giovanna Tomassucci, Uniwersytet w Pizie, Włochy

prof. Paul Allain, University of Kent, Canterbury, Kent, Wielka Brytania

prof. zw. dr hab. Seweryna Wysłouch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Redaktorzy językowi

prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

mgr Marzena Ledzion-Markowska, Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM, Poznań, Polska

Redaktor statystyczny

dr hab. Piotr Zwierzykowski, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Polska

Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.