Wskazówki dla Autorów

Zgoda autora na druk tekstu w „Przestrzeniach Teorii” oznacza jednocześnie zgodę na publikację w wersji elektronicznej on-line. Wersją podstawową czasopisma jest wersja drukowana.

Przyjmujemy artykuły drogą elektroniczną na adres akraj@amu.edu.pl wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5)  oraz zwięzłą notką o Autorze zaopatrzoną adresem mailowym do publikacji (jeśli Autor nie zastrzegł), adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla redakcji i wydawnictwa).

Teksty przekładów także muszą zawierać abstrakty, słowa klucze, notkę o Autorze tekstu, notkę o Autorze przekładu (ta może być stosownie szersza, zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność przedstawienia Autora lub kontekstu prezentowanego w tłumaczeniu fragmentu dzieła) oraz wyrażenie zgody na druk przez Autora tekstu i wydawnictwo źródłowe, z której np. tłumaczony fragment pochodzi.

UWAGA! Artykuły pozbawione tych elementów nie będą kierowane do recenzji aż do czasu ich uzupełnienia. Nowe zasady recenzowania wprowadziliśmy od numeru 2011, nr 16.

Tabela  dla  autorów
Wskazówki do przygotowania tekstu

Zobacz także PROCES RECENZJI

SPRAWDZENIE TEKSTU PRZED WYSŁANIEM

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik zawiera tekst, bibliografię załącznikową, abstrakt w języku polskim i angielskim, notę o autorze, słowa-klucze, adres do korespondencji pocztowej i mailowej, oświadczenie (patrz punkt 1)
  3. Ilustracje, wykresy itp. – skany w jpg., w rozdzielczości minimum 300 dpi, dostarczone w osobnych plikach wraz ze zgodą na wykorzystanie (prawa autorskie).

PRAWA AUTORSKIE

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Przestrzeniach Teorii”  są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Przestrzeniach Teorii”  udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku „Przestrzeniach Teorii”  tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

Total Page Visits: 290 - Today Page Visits: 1
Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.