Rekwizyt w literaturoznawstwie (2)

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do 42. numeru pisma zatytułowanego Rekwizyt w literaturoznawstwie (2). Na artykuły czekamy do końca sierpnia 2024.

Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.